ym Welcome To The Rakhine Photos


တခ်ိဳ႕ ဓါတ္ပံုုမ်ားမွာ မိမိကိုုယ္တုုိင္ သြားေရာက္ ရုုိက္ကူး ႏုုိင္ျခင္း မရွိ ေသာေၾကာင့္ တျခား ေနရာမွ ယူေဆာင္ တင္ေပးထားပါသည္။

ဤဆုုိက္တြင္ တင္ထားေသာ ဓါတ္ပံုု မ်ား ဒီဇုုိင္းမ်ားအား စီးပြားေရး လုုပ္ငန္း (သုုိ႔) အခေၾကးေငြ ရယူ ႏုုိင္ေစေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားတြင္ အသံုုးျပဳ မည္ဆုုိလွ်င္ ပုုိင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ အား ေတာင္းခ ရပါမည္။ အထက္ပါ ကိစၥရပ္ မ်ားမွတစ္ပါး အျခားေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ကူးယူ အသံုုးျပဳ ႏုုိင္ပါသည္။

စာအုုပ္အညႊန္း

သမုုိင္းထဲမွ ေျမာက္ဦး ဘုုရား ေစတီမ်ား

တန္ဖိုုး ၃၀၀၀ က်ပ္

သမိုင္းဝင္ဆံေတာ္ရွင္ဘုရား

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္႐ွိေသာ ကၽြန္း ၃ ကြန္း႐ွိပါသည္။ ထိုကၽြန္းမ်ားကို ဖ႐ံုကာကၽြန္းမ်ားဟုေခၚပါသည္။ အေ႐ွ႕ဖ႐ံုကာကၽြန္း၊ အလယ္ဖ႐ံုကာကၽြန္း၊ အေနာက္ဖ႐ံုကာကၽြန္းဟူ၍ ႐ွိပါသည္။ ဆံေတာ္႐ွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ အေနာက္ဖ႐ံုကာကၽြန္း(ေျမငူကၽြန္း)တြင္ တည္႐ွိပါသည္။    ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

Upload Date: 2012-04-25 |

စၾကၤာမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္

စႀကၤမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းတစ္ခုအတြင္း ငါး႐ွာေနေသာ ေရလုပ္သားတစ္ဦးသည္ ပိုက္ကြန္ၿငိသျဖင့္ ေရထဲဆင္းၾကည့္ရာတြင္ ေ႐ွးေဟာင္း ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူကို ေတြ႕႐ွိေလသျဖင့္ ေရထဲမွ ပင့္ယူၿပီး စႏၵမုနိေက်ာင္းတိုက္သို႕ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။   ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

Upload Date: 2011-05-13 |

အတုလမာရဇိန္ ျပည္လံုးခ်မ္းသာဘုရားႀကီး

အတုလမာရဇိန္ျပည္လံုးခ်မ္းသာဘုရားႀကီးမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အလြန္ထင္႐ွားေသာ ဘုရားႀကီးတစ္ဆူျဖစ္ ပါသည္။ ၁၂၅၁ ခုႏွင့္ ၁၂၆၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရပ္နီးရပ္ေ၀းတြင္ အတိတ္တစ္ေဘာင္ တစ္ခုေပၚထြန္းခဲ့ ပါသည္။ တေဘာင္မွာ ေငြလံလည္းကိုင္၊ ကိန္းႏွင့္ဆိုင္ ရခိုင္ ဘုရားေပၚလတံၱ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္က်ား႐ုပ္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္၊ ေ႐ႊေစတီဆရာေတာ္၊ လမ္းမေတာ္ဆရာေတာ္၊ ပညာလကၤာရ ဆရာေတာ္တို႕ စည္း႐ံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕ႏွင့္တိုင္ပင္ကာ လူအေပါင္းတို႕အား တိုက္တြန္း ႏွဳိးေဆာ္ၾကလွ်က္ ဘုရားတစ္ဆူသြန္းလုပ္ကိုးကြယ္ေတာ္ရန္တိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။    ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

Upload Date: 2010-05-12 |

စႏၵမုနိ႐ုပ္႐ွင္ေတာ္ျမတ္

တတိယဓည၀တီေခတ္ စႏၵသူရိယဘုရင္လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၂၃ခုႏွစ္ တြင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓည၀တီျပည္သို႕ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့စဥ္က ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဘုရားေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား တည္ထား ကိုးကြယ္မွဳတို႕ ျပဳလုပ္ဃဲ့ၾကေလသည္။ ရခိုင္ဘုရင္ စႏၵသူရိယမင္းႀကီး၏ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားအရ မဟာမုနိ႐ုပ္႐ွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို သြန္းလုပ္ခဲ့စဥ္က က်န္ခဲ့သည္ ရတနာတို႕ျဖင့္ စႏၵမုနိ၊ သက်မုန၊ ေဒ၀မုနိ၊ စုဠမုနိဆင္းတုေတာ္မ်ားကို သြန္းလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။. ဤဆင္းတုေတာ္မ်ားကို မဟာက်န္ဆင္းတုမ်ားဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ မဟာက်န္မုနိငါးဆူကို မဟာမုနိ႐ုပ္႐ွင္ေတာ္တြင္ ၀န္းရံၿပီးတည္ထားခဲ့ပါသည္။ ဘုရင္မင္းေစာမြန္မြန္လက္ထက္တြင္ ေလာင္းၾကက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ ထီးနန္းေျပာင္းေ႐ႊ႕စဥ္ စႏၵမုနိဘုရားႀကီးကို ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄)ရက္ ေန႕တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ေဒသမ်ားအားလံုးသည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္သို႕ က်ေရာက္ခဲ့ရာ နယ္ခ်ဲ႕တို႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ ေၾကးဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ ေၾကးေခါင္းေလာင္းမ်ားကို ထုတ္ခြဲ ႀကိဳခ်က္ၿပီးအေျမာက္ဆံျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္    ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

Upload Date: 2010-05-10 |

ရခိုင္မဟာျမတ္မုနိ႐ုပ္႐ွင္ေတာ္ျမတ္

တတိယဓည၀တီၿမိဳ႕ေတာ္စံ ဘုရင္စႏၵသူရိယမင္းသည္ အေနာက္မဇိၥ်မတြင္ ဘုရားးပြင္ေတာ္မူသည္ၾကားသိရ၍ ဖူးေမွ်ာ္လိုစိတ္မ်ားျပင္းျပ၍ ျမတ္စြာဘုရားကိုရည္စူးၿပီး ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ကုသိုလ္ျပဳပူေဇာ္ျခင္း၊ ပင့္ဖိတ္ေတာင္းပန္ေတာ္မူျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ ရာဇၿဂဳိလ္ျပည္၊ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၍    ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

Upload Date: 2010-05-10 |